طنز در قرآن کریم
38 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » تابستان 1379 - شماره 23 (12 صفحه - از 86 تا 97)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
طنز آموزنده طنزی است که در آن لطف و حکمت به هم درآمیخته و مشتمل بر معجونی از نیش و نوش به منظور تعالی و هدایت باشد. نمونه‌هایی از طنزهای قرآن به این قرار است: تشبیه صدای بلند به عرعر خر، تشبیه رفتار بلعم باعورا به پارس سگ و.... در این مقاله نکات پیش گفته به تفصیل آمده‌است. واژگان کلیدی: طنز، مثل، کنایه، تشبیه، استعاره، ریشخند